Wat doen we!

Daar waar tieners zijn, daar willen wij van invloed zijn.

Hebreeën 11 is een soort Instagram met influencers. Heel Hebreeën 11 kom je influencers tegen, geloofshelden waar we van kunnen leren. Zij zijn mooie voorbeelden waar we ons aan kunnen optrekken.

 

Hebreeën 11:1-3

1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. 3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

Geloof wordt zichtbaar door deze influencers heen. Door de 4 W’s in hun leven:
• Worship (aanbidding)
• Work (werken/daden)
• Waiting (wachten/vertrouwen)
• Witness (getuigenis)

Wij als YNGbelieve team willen influencers zijn voor de tieners. we willen dat ze
“The real MVP” leren kennen, nieuwe leeftijdsgenoten kennen, vrienden maken en genieten van een hoop FUN-FIRM-FAITH

Dit doen we door een aantal tieneractiviteiten te organiseren:

De afgelopen jaren:

Foto’s, filmpjes en logo’s van de laatste jaren